Om webbplatsen

Innehåll

Använda webbplatsen

Ladda ner filer

Nedan listas vilka filformat som finns på vår webbplats och vilka program du kan ladda ner gratis för att kunna ta del av information.

Ändra textstorleken

Med hjälp av din webbläsares inbyggda funktioner kan du ändra storleken på texten på webbplatsen. I de flesta moderna webbläsare gör du detta genom att hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på mushjulet. Du kan även ändra textstorleken i webbläsarens menyer.

Teknisk information

Denna webbplats är byggd enligt webbstandarder. Det innebär att XHTML 1.0 Strict används för att strukturera innehållet, och att stilmallar (CSS, Cascading Style Sheets) används för att styra hur innehållet presenteras.

Webbläsare

Webbplatsen visas allra bäst i en modern webbläsare som har stöd för ovan angivna standarder. Äldre versioner av webbläsare som inte har stöd för webbstandarder visar samma innehåll, men utan formgivningen. För mer information om olika webbläsare, se respektive tillverkares webbplats.

Skript

Webbplatsen använder JavaScript för att sätta fokus i formulär, förenkla val av datum och för att öppna vissa typer av länkar i nya fönster. Ingen av dessa funktioner är kritiska för att webbplatsen ska fungera.

Här hittar du information som kommunen enligt lag ska lämna vid användning av kommunens elektroniska tjänster.

186 86 Vallentuna

08-587 850 00

Kontaktformulär

Tuna torg 1

212000-0027

[Information om eventuella instruktioner i t.ex. lag eller förordning som gäller för myndigheten och var dessa går att ta del av.]

Information om kakor (cookies)

Personuppgifter i ansökan/anmälan behandlas i enlighet med PuL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register på kommunen.

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Du har rätt att enligt 26 § PuL en gång/kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter om dig som kommunen behandlar och hur kommunen behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § PuL begära rättelse i fråga om personuppgifter som kommun behandlar om dig.

Ändamål för behandling

Vallentuna kommun behandlar dina personuppgifter:

  • för att identifiera dig och kontrollera att din e-legitimation och din elektroniska underskrift är äkta,
  • för att administrera dina personuppgifter och upprätthålla anknytande funktioner som t.ex. register över sökande och ingivna handlingar, funktioner för användarstöd m.m.
  • när du använder dennna e-tjänst.

Överföring av personuppgifterE-legitimationer och andra handlingar kan lämnas ut när en förlitande part ska kontrollera att elektroniska handlingar som du har undertecknat är äkta och att e-legitimationen inte är spärrad samt för att förlitande parter i övrigt ska kunna bevaka sin rätt med anledning av att e-legitimationen har använts. Detta innebär att även uppgifter om personnummer och banktillhörighet kan komma att lämnas ut och att uppgifterna kan komma att lämnas till utlandet, s.k. tredje land, för kontroller där av handlingar m.m.

Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut till var och en som behöver ta del av uppgifterna till följd av elektronisk dokumenthantering som har sin grund i att fullgöra ett avtal med dig, en rättslig skyldighet, en arbetsuppgift av allmänt intresse eller en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning där en behandling av uppgifterna är nödvändig.

Offentlighetsprincipen

Vallentuna kommun är en statlig myndighet. Detta innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar, som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.