Om webbplatsen

Innehåll

Använda webbplatsen

Ladda ner filer

Nedan listas vilka filformat som finns på vår webbplats och vilka program du kan ladda ner gratis för att kunna ta del av information.

Ändra textstorleken

Med hjälp av din webbläsares inbyggda funktioner kan du ändra storleken på texten på webbplatsen. I de flesta moderna webbläsare gör du detta genom att hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på mushjulet. Du kan även ändra textstorleken i webbläsarens menyer.

Teknisk information

Denna webbplats är byggd enligt webbstandarder. Det innebär att XHTML 1.0 Strict används för att strukturera innehållet, och att stilmallar (CSS, Cascading Style Sheets) används för att styra hur innehållet presenteras.

Webbläsare

Webbplatsen visas allra bäst i en modern webbläsare som har stöd för ovan angivna standarder. Äldre versioner av webbläsare som inte har stöd för webbstandarder visar samma innehåll, men utan formgivningen. För mer information om olika webbläsare, se respektive tillverkares webbplats.

Skript

Webbplatsen använder JavaScript för att sätta fokus i formulär, förenkla val av datum och för att öppna vissa typer av länkar i nya fönster. Ingen av dessa funktioner är kritiska för att webbplatsen ska fungera.

Här hittar du information som kommunen enligt lag ska lämna vid användning av kommunens elektroniska tjänster.

186 86 Vallentuna

08-587 850 00

Kontaktformulär

Tuna torg 1

212000-0027

[Information om eventuella instruktioner i t.ex. lag eller förordning som gäller för myndigheten och var dessa går att ta del av.]

Information om kakor (cookies)

Personuppgifter inom barnomsorg och utbildning

Inom kommunens verksamhet för barnomsorg och utbildning samlas personuppgifter om barn, elever och vårdnadshavare in för att kunna tillhandahålla, anordna och bedriva utbildning och annan pedagogisk verksamhet som är en i svensk rätt fastställd uppgift. Verksamheterna behöver hantera dessa uppgifter för att kunna genomföra sitt uppdrag och det finns därmed stöd i dataskyddsförordningen för detta. Uppgifterna kan även användas som underlag för framställning av statistik.

Personuppgifter om barn och vårdnadshavare hämtas från kommunens invånarregister, där samtliga barn samt uppgift om vårdnadshavare finns registrerade, och från vårdnadshavare. Manuell inmatning i IT-systemet sker av kompletterande uppgifter.

De personuppgifter som samlas in är namn på barn och vårdnadshavare, adress, telefonnummer, personnummer och liknande uppgifter. Även känsliga personuppgifter som uppgifter om hälsa, t.ex. om allergier, hanteras. Endast sådana personuppgifter som är nödvändiga samlas in och dessa uppdateras regelbundet. Datalistor över skolans samtliga elever, beslut och protokoll samt personalanteckningar och e-post är exempel på platser där personuppgifter förekommer.

Inom verksamheten används olika IT-system och så kallade molntjänster, till exempel SchoolSoft, Google G Suite och Microsoft Office 365. När verksamheterna ska använda sig av molntjänster försöker man så långt som möjligt avanonymisera personuppgifterna och när det inte är möjligt, tecknas ett personuppgiftsbiträdesavtal för att säkerställa att personuppgifterna hanteras på rätt sätt.